அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதியின் குறுக்கெழுத்து)08 (நவம்பர் 2009)

 PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

 

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக

3 கிறுக்கு குறைந்து குறைந்து (3)


5 விதேச ரோஜா கசங்கி கிடைத்த முன்னாள் கனவுக்கன்னி (5)


6 அம்பி தாவும்போது கிடைத்த அப்பா (2)7 இறுதி அங்காடி பின் சிவாஜியின் தலை (3)


8 புத்தகத்தின் பாகத்துள் ஸ்வரம் சேர்த்த விருது (5)


11 இடையின்றி இரக்கம் ஓர் ஸ்வரம் சேர்த்து கலந்த இம்மையும் மறுமையும் (5)


12 வம்புடன் சேர்ந்து மாட்டைக் கட்ட உதவும் (3)


14 முடியா நெருப்பு முதல் ராணி முன் (2)


16 செயற்கை முடி கலைந்து மது சேர்த்த இறக்கங்கள் (5)


17 தேனும் மீனும் கொடுத்து ராமநாடனான வேடன் (3)


நெடுக்காக

1 யாசக அட்டை கிழிந்தபோது கவனமின்மையாக (6)

2 பேர், ஜாதி, ஊர் எல்லாம் இருந்தாலும் ஊர்தி இல்லாமல் சென்னையில் கஷ்டம் (3)


 3 நரசிம்மபல்லவன் மகள் துதி ஆரம்பித்து கலக்க ஓரிடத்தில் சேர்ந்தது (5)


4 மரியாளின் மகனுக்குப் பிறகு சுருக்கமாக நம் காலம் (2)


9 தகரங்கள் இல்லா புளித்த கள் தரும் குழந்தையின் கன்னத்தில் அடையாளம் (6)


10 மகனுக்குப் பிறந்தவன் ரசவாங்கி கப்பம் வாங்குவான் (5)


13 வெற்றிலை அளவு காம்பு கிள்ளி ஜப்பானியன் தலையில் வைத்த துணி (3)


15 கெட்ட காலத்தைத் தர இறுதியில் தயாராகு (2)

 PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Main Page


Click here to visit my Home Page