அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 14 (MAY 2010)PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 _4 __ _5 __
_6 __ __ __ __ __
__ __ _7 __ __ __
_8 __ __ __ _9 __ __
__ __ __ 10 11
12 13 __ __ __ __ __
14 __ __ __ __ __
__ __ 15 __ __ __
16 __ __ __ __ __ __

குறுக்காக:

3 ஒரு யுகம் காசினி ஆரம்பத்தை ஓசை சூழும் (5)

6 ஸ்வரமில்லாத ரதி கண்டு கூட்டம் கூடி (4)

7 வக்கற்றவன் அம்பு படித்தவன் சென்றபின் பேச்சில் சாமர்த்தியம் (4)

8 கலைந்த திரிக்கு வெளியே படம் போடு. கிடைக்கும் மிருகம் (6)

13 கல்லணை நடுவில் காதலர் பாதிப்பாதிப்பாதி கலப்பது நன்மையில்லை (6)

14 தமிழ் ராகம் இசை நாகரிகம் (4)

15 தலைகளின்றி நசுக்கி வர இத்தசை யோகம் (4)

16 துயில் ஆரம்பிக்க மாடிக்கு சென்றதில் இதயம் படபடக்குமா? (5)நெடுக்காக:

1 நேற்று வந்தவன் புக ஆரம்பித்தது வயதின் கோளாறு (5)

2 காயம் செய். கிடைக்கும் மாட்டுத்தீனி (5)

4 பாதுகாப்பாளரை மாற்ற நேர நிர்ணயம் (4)

5 கடா உள்ளே தம்பதி பாதி வெளியே கலநத பொய்கை (4)

9 சென்னையில் தைரியம் கிண்டி முனை சேர்ந்ததும் பயம் (3)

10 மகளிருக்கு முதலிரண்டு மாதங்கள் ருக்குவுடன் (5)

11 பாதி கலந்த பின் கடவுள் தரும் கொடுப்பினை ரகளை (5)

12 மூக்கு மேல் முகம் பார்க்க உதவும்(4)

13 சங்கு நடுவில் ஸ்வரமும் ஆயுதமும் இன்றி அஞ்சு (4)

 PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Main Page


Click here to visit my Home Page