அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 16 ஜூலை 2010PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3
_4 __ __ _5 __ __ __ __
__ _6 __
_7 __ _8 __ __ __ _9 __
__ __ __ __
10 __ __ __ __ __ 11 __
__ __ __
12 13 __ __ __ 14 __ __
__ __ __

குறுக்காக:

4 வாசன், ஸ்டாலின், துரைமுருகன் முதலில் பார்த்த சாஸ்திரம் (3)

5 ஆறு மாதம் தலையில்லா தம்படி சேர்த்து வருவாய் (5)

7 ஜகன்னாதன் ரசிக்கும் தின்பணடம் (2)
8 ஆசிரியரில்லாமல் சத்குரு பாரதம் படித்து அறிந்தது நெருங்கிய உறவின் அன்பு (6)
10 காங்கோவில் அய்யரா? ஆலயம் சென்று மாறிய வைணவரா? (6)

11 திருச்சியில் தொடங்கி மதுரையில் முடிந்த படுதா (2)
12 முதல் பரிசு தாம்பாளம் என்றதும் நடுக்கம் (5)
14 பசுவின் பின்னால் பண்டிகை சேர்த்து கோபாலகிருஷ்ண பாரதி சபாபதிக்கு பாடிய ராகம் (3)

நெடுக்காக:
1 மஞ்சளுடன் சேர்ந்த ஒரு மதச் சகோதரர் மகாத்மாவுடன் இணைந்தவர் (6)
2 பருகி தராயா கலந்து எனக் கேட்பது புக்கர் பரிசு வென்ற முதல் இந்தியரா? (7)

3 மங்கள மிருகம் மேலே சென்றது (2)

6 ஆபரணம் தங்கிட  ஸ்வரங்கள் எடுத்து கலந்த பேரழகியிடம் (7)
9 சாலைகள் கூடுமிடமோ? கனி  சேர்த்து கூடுவோமா? (6)

13 உதட்டை பாதி கடித்ததில் இடையூறு (2)
PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO spchennai@gmail.com

Created at 12.30 hrs IST on 21-07-2010

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page