அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 30
செப்டம்பர் 2011


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக


3. ஆசிரியக் கனி சப்பாத்தியுடன் உண்ணலாம் (3)


5. வெண்ணிலா கபடி விளையாடியதில் பலா
விழுந்து மண்ணில் மறைந்து கொல்லும் (3,2)


6. கண்ணனுக்கு 100 வசவுகள் கொடுத்தவன் பையன் இல்லை, குழந்தை (2)


7. அந்த மனிதரைக் காய் (3)


8. உடன் மணம் நட்பு தரும் (5)


11. தில்லை அம்மா பலகாரம் காரமா? இல்லை (5)


12. பிள்ளையார் சுழி குதிரை மேல் (3)


14. உள்ளே ஏதும் அணியா உத்தமி பதர் (2)


16. தலையிழந்த காதல் கொண்ட உலகமா? மகளா? (5)


17. ரேகை பார்ப்பவரிடம் உதவி செய்ய முடியாது என்று காட்டு (3)

நெடுக்காக

1. ஊர்சுற்றி வருவது நகுலன் பாதி கர்வம்  சேர்த்ததால் (6)


2. உடுத்தாத கட்சியா? (3)


3. படகோட்டி உள்ளே ஆசாரம் திரும்பி நிற்கும் மண்ணின் மைந்தன் (5)


4. அம்மா சிந்தனையில் இரண்டாவது அல்ல, பதினொன்றாவதுதான் (2)


9. வஞ்சனை கணவனாக, மனைவி கணவனுடன் (6)


10. சங்கு மலரின் இடையைக் கிள்ளி வம்பு சேர்ந்தது (5)


13. வள்ளல் தேர் வாங்கியபின் லதா கொடுத்த பூ (3)


15. கருமி கையில் இருப்பது தேவையற்றது (2)


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page