APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 36 (மூன்றாண்டு நிறைவு மெகா குறுக்கெழுத்து) Fillable using the English keyboard

மார்ச் 2012

நேற்றோடு (11-03-2012 ஞாயிறு) அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) மூன்றாண்டு முடிவடைந்தது. இந்த நாளைக் கொண்டாடும் விதமாக இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன

1. குறுக்கும், நெடுக்கும் குழுமம் நடத்திய புதிர் ஆர்வலர் சந்திப்பு அரும்பாக்கத்தில் எங்கள் வீட்டில் மாலை 6.00 முதல் 7.45 வரை நடந்தது. சென்னையிலிருந்து 8 பேர் (வாஞ்சி, அம்ருதா & பார்த்தசாரதி, ராஜி & வெங்கடசுப்ரமணியன், சந்தானம், பத்ரிநாராயணன், பாலகிருஷ்ணன்), வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக அமெரிக்காவிலிருந்து 4 பேர் (ஹரி பாலகிருஷ்ணன், முத்து சுப்ரமணியம், நாகராஜன் அப்பிச்சி கவுண்டர், நாராயணன் ராமையா), தூத்துக்குடியிலிருந்து யோசிப்பவர் ஆகிய 13 பேர் பங்கேற்றனர். சந்திப்பு பற்றி வாஞ்சி, பாலகிருஷ்ணன் இருவரும் மெயில் எழுதுயுள்ளினர். வீட்டிற்கு வந்தவற்கு நாங்கள் ஒரு புத்தகம் கொடுத்தோம். அபாகு மூன்றாண்டு விழா புத்தகம் பெற இங்கு கிளிக் செயயவும்

2. அபாகு-36 21-ந் தேதிதான் due என்றாலும் நேற்றே வெளியேட்டு விட்டாம் (நெட்டில் இன்று). ஆங்கிலத்தில் வருவது போல் 15X15 கட்டங்கள் உபயோகித்து மெகா குறுக்கெழுத்து உருவாக்கும் எண்ணம் வெகு நாட்களாக இருந்தது. பூங்கோதை அவர்கள் முந்திக் கொண்டாலும் என் ஆசையை இந்த மாதம் நிறைவேற்றினேன். அவரது க்ரிட் (grid) உபயோகித்துள்ளேன். எதேச்சையாக அதில் 36 குறிபபுகள் வருகின்றன (அபாகு-36).

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
7.செம்பு விற்பவன் காணும் உலகம் (2)
8.உடைந்த கை சினம் சேர்த்த நாட்டுப்புறக் கலை (6)
9.தளுக்கு துவக்கல் ககரங்கள் எடுத்து வாடல் (5)
10.ஆட்டி மிகும் ஆட்டம் (3)
11.அந்த முதல் கோதுமை ரகம் எதிரபாரா இடையூறு (7)
12.சச்சின் அடிப்பார் நூறு (3)
15.நாக்கில்லாமல் அவன் பேசி நாம் கலப்பதின் பிரியமே முக்தி (3,3)
16.காதைகள் கல்வி முதலில் தருவது கலந்த லைலா-மஜ்னு பாக்கள் (3,5)
17.ஒருமனதோடு உயிரிழந்ததால் சினந்து (4)
18.** வைகறை மன்னர் கூடல் (5)
19.வணங்கு கரம் யானையின் மூக்கு (4)
20.வேண்டிப் பெற்ற பிள்ளை ராமன் (8)
22.. நாற்கோணம் அடைத்த அரை ரங்கன் விளையாட்டு (6)
24.மசிக்கும்போது மாட்டு (3)
25.காரவகைகள் பெற தறுதலைக்கு முட்டை தலையின்றிக் கல (3.4)
27.பின்பிறந்தோன் இருந்தால் படைக்கு அஞ்ச வேண்டாம் (3).
30.கல்யாணமா? இடையோடுத்து மாவோ பாதி வைத்தால் அண்டை மாநிலத்தின் முக்கிய பண்டிகையா? (5)
31.இடையில்லா ரம்பா சத்தம் கலந்த அன்பு (6)
32.மாலை அந்தாதி உண்டு (2)

நெடுக்காக:
1.மனிதனுள்ளே முடிவில்லா ராசி ஓர் அவதாரம் (6)
2.அவள்பாட்டில் உள்ள கிழவி (3)
3.கடையிழந்த சிம்பு பின் பெருமக்கள் பெற்ற அரியணை (6)
4.கன்னமா? பழத்துண்டமா? (4)
5.. ஏழு வண்ணங்கள் கலந்நதெல்லாம் பசு தருவதல்ல (8)
6.கலை எல்லாம் முன்னாள் அதிபர் விட்ட வரம்பு (3)
7.மாது புக உதவி உயிர் போய் கலந்து நூதனமாக (2,4)
13.யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உண் - சீரணமானபின் சாப்பிடு (5,2)
14.வித்துவான், சாரீரம் இரண்டும் குறைந்து கலந்தால் திறவுகோல் புகும் (7)
16.நீள்முடி ஐந்து கொண்டவன் கண்ணனின் நடன மேடை (5)
18.அத்வானியின் கோஷம் அரசன் ஆயுதம் பிணைப்போம் (3,5)
21.சுற்றி வர கவிதையில்லா சுமை முதல் குழந்தை காப்பு சடங்கில் தாயின் வண்ணக்கை (6)
22.முடியாத சாட்டை இனிப்புக்கெதிர் வெளுக்கும் (6).
23. **கரும்பு சம்பளத்தில் வண்டு (6)
26. உலகளந்தவன் பேர் பாடி சாற்று நீராடினால் திங்கள் பெய்யும் மூன்று மழை (4)
28.இதன் கொம்பு அரியது (3)
29.கவிதை தம்பதி - பதி போனால் அடி (3)
** நான் முன்பு அறியாத சொற்கள்
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|nG : ங்|c,ch,s : ச்|nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page