அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 39
ஜுன் 2012

உறவுகள் ஸ்பெஷல் (குறிப்பிலோ அல்லது விடையிலோ ஏதாவது ஒரு உறவு உண்டு)

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 __ __ _2 _3 _4
__ _5 __ __ _6 __ __
__ __ __ __
_7 __ __ _8 __ __ __ __ __
__ _9 __
__ __ 10
11 __ __ __ __ __ 12 __ __
__ __ 13 __
__ 14 __ __ __ __ __
__ __ 15 __ __ __

குறுக்காக :

1) வாலிழந்த கிரகம் வால் திரும்பி சேர்த்த மகனே (4)

5) மங்களப் படுதா திறந்தால் கண்ணனின் சகோதரி (5)

7) கற்பகவல்லி அந்தாதி நடுவில் கவிதை சேர்த்த கணவன் (3)

8) பசி வர சேரும் பாதி குமரன் ஐங்கரன் தகப்பன். (6)

11) மங்கை மகன் பெருமாள் பெருங்கை இல்லா முறைப்பெண் (3,3)

12) விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டவரால் சீதைக்கு சித்தப்பா என கூறப்பட்டவன் (3)

14) கணவன் உயிரை வாங்கிய அஸ்வபதி புத்திரி (5)

15) சுற்றிய முறமா? முறிய விட்ட உறவா? (4)

 

நெடுக்காக :

 

1) நூல் ரத்தம் பாதி சிந்தி பக்கம் பாதி சேர்த்த மாமனார் வீடு (5)

2) ஈரடியாரைத் தொழுதெழுத பத்தினி (3)

3) எவரைக் கட்டியவனின் தாயை பாதி? (2)

4) ஜகன் தனது தகரங்கள் இழந்தாலும் தசரதன் சம்பந்தி ஆனான் (4)

6) செல்வப்பெண் லட்சுமி (5)

9) நேற்று திருமண‌மானவள் இன்று முதல் புருஷனுடன் மதுவினை கலக்குகிறாள் (2,3)

10) அடையாளக் கனி சித்தி (5)

11) அரைக்க உள்ளே வந்த அம்மா வாட்டம் ஏன்? (4)

13) 2-ல் வந்தவள் கிரி மாற்றம் செய்து பெற்ற வழித்தோன்றல் (3)

14) குலம் பாதி பெண்டாட்டி (2)


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page