APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 46 Fillable using the English keyboard

ஜனவரி 2013

இந்த குறுக்கெழுத்தும் ஏதாவது 'தீம்' எடுத்து அமைக்கலாம் என நினைத்தேன். ஆனால் அதற்கு மெனக்கெட நேரமும் இல்லை. மனமும் லயிக்கவில்லை. நான் சோம்பேறியாகி விட்டேனோ இல்லை வயதானதாலோ, எப்போது computer-ஐ திறந்தாலும் spider solitaire ஆடவே மனம் விழைகிறது. கஷ்டப்பட்டு அபாகு=46 முடித்தேன். 'தீம்' இல்லையெனினும் நிறையக் குறிப்புகள் தை மற்றும் ஜனவரி சம்பந்தப்பட்டவை. வருடப்பிறப்பு, தியாகியர் தினம், கல்யாணங்கள் இவற்றுடன் இந்த ஆண்டு கும்பமேளாவும் சேர்கிறது. ஒரு கர்நாடக இசை ரசிகனாக நான் மதிக்கும் தியாகராஜர் பகுள பஞ்சமி அன்று சித்தி அடைந்தார். அவர் நினைவுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் ஆராதனை 1907ல் ஆரம்பித்தது. பின் 1925ல் திருமதி நாகரத்ன அம்மாள் அவர் சமாதியைக் கட்டி பிருந்தாவனம் அமைத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தினார். அதிலிருந்து விடாமல் இந்த ஆராதனை நடக்கிறது. இதில பாடப்படும் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகளின் ஐந்து ராகங்களையும் (நாட்டை, கௌளா, ஆரபி, வராளி & ஸ்ரீ) குறிப்புகளில் தந்துள்ளேன். ஐனவரி 31 2013 அன்று DD பொதிகையில் பார்த்து (முடிந்தால் கூடவே பாடி) நீங்களும் அஞ்சலி செலுத்தலாம்---பார்த்தசாரதி

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
3.அடிப்படையாக ஆக உள்ளே மனைவியா? (5)
6.ஊர்க்குருவி மாற முடியாத பறவை (4)
7.சக்கரத்தை நிலைநிறுத்தும் கல்யாணி நாட்டையா பாதிப்பாதி எடுத்தாள்? (4)
8.பொங்கல் திங்கள் மீன் திங்கள் (3,3)
13.2013, 2014......... நந்தன, விஜய. (6)
14.முதலில் ஆரபி, நடுவில் வராளி இவற்றுடன் இரண்டு கீர்த்தனை சேர்த்த வழிபாடு (4)
15.கொங்கணவனோடு இருப்பது பதியோ? (4)
16.ராசியே, கௌளா பாதி சேர்த்து சங்கத்தில் நீராடும் பெருவிழா (5)

நெடுக்காக:
1.ஜனவரி 30-ல் தியாகியானவர் நீராடிய அகிம்சை ஆறு (5)
2.சத்திரத்தில் வேதியர் சொல்வது தந்தை சொல்லை மிஞ்சுமா? (5)
4.பரமபதத்தில் முக்தி தரும் ஒன்று அடக்கிய முதல் கங்கை பிறந்த வீடு (4)
5.மியான்மார் குறைந்து கலந்து பதித்தாய் (4)
9.பித்துக்கு முன் சேர்த்த அசட்டுத்தனம் ஸ்வீகாரம் (3)
10.ஸ்ரீ வாசனைக் கல்யாணம் (5)
11.மனோதர்மம் பாதி சேர்த்து கலந்த நபி கெடுவதில்லை, நான்குமறைத் தீர்ப்பு (5)
12.அந்தாதிப் புலவரா முதலின்றி பணம் சேர்த்தார்? பழங்கதை (4)
13.புலவனையுமே சிறிதாக்கி அலங்கரிக்குமே (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|nG : ங்|c,ch,s : ச்|nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page