தினமும் விடைகள் அளித்து என்னை ஊக்குவித்து வரும் உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி.
பா பு தொடர்ச்சியாக 500 நாட்கள் வெளியிட முடிந்ததை கொண்டாடுவதற்கு அமைத்த பா பு - 500 ஸ்பெஷல் விடைகள்Film Title Quiz -500 SpecialPictorial Puzzle குறிப்பு - 500 Specialவிடை(கள்) அனுப்பினோர் - 14 பேர். This was slightly tough as the number of letters were not given. Still, 2 participants got all the 12 right.


ஸௌதாமினி (11 out of 12)

அருந்ததி (12 out of 12)

Sridharan D (10 out of 12)

Baloo (11 out of 12)

சிவக்குமார் (11 out of 12)

Hemalatha (11 out of 12)

Murali (11 out of 12)

பாலூ மீ (11 out of 12)

ஆர்.நாராயணன் (11 out of 12)

Shanthi narayanan (11 out of 12)

முத்துசுப்ரமண்யம் (9 out of 12)

அம்ருதா (12 out of 12)

ஆர் சந்தானம் (11 out of 12)

GUNA (10 out of 12)BackClick here to visit my HomPage