பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு தொடர்ச்சியாக 600 நாட்கள் வெளியிட முடிந்ததை கொண்டாடுவதற்கு அமைத்த பா பு - 600 ஸ்பெஷல் - விடைகள்

விடைகள் அளித்து என்னை ஊக்குவித்த அனைவருக்கும் நன்றி. விடைகள் அனுப்பினோர் - 11 பேர் - ( Every correct answer will be given a *. So it may be a maximum of 12 *s)


Murali ****** (6/12)

மாதவன் ********* (9/12)

GUNA ************ (12/12)

Sridharan ****** (6/12)

பாலூ மீ ********* (9/12)

R. Santhanam ********* (9/12)

மீ கண்ணன் ********** (10/12)

அருந்ததி ************ (12/12)

அம்ருதா ********** (10/12)

Hemalatha ****** (6/12)BackClick here to visit my Home Page